Cách kiểm tra lịch sử nạp tiền, rút tiền tại Dubai Casino

Trong quá trình chơi tại sòng Dubai Casino, nếu khách muốn kiểm tra lịch sử nạp tiền vào tài khoản tại nhà cái Dubai hay muốn xem lại lịch sử rút tiền, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới.

Làm sao để kiểm tra lịch sử nạp tiền ?

1. Sau khi đăng nhp thành công, bm vào mc [ Trung tâm hi viên]

kiem tra nap rut tien dubai casino 1

2. Bấm chn [ghi chép giao dch][Chi tiết np rút tin][La chn khong thi gian bn mun kim tra]

kiem tra nap rut tien dubai casino 2

*Mc [Np tin chuyn khon]nghĩ là bn kim tra các s tin np thông qua hình thc np tin chuyn khon

m sao để kim tra lch s rút tin ?

1. Sau khi đăng nhp, bm chn [Trung tâm hi viên]

kiem tra nap rut tien dubai casino 3

2. Bấm chn [ghi chép giao dch][Lch s np rút tin][La chn khong thi gian bn mun kim tra]

kiem tra nap rut tien dubai casino 4